Εκτύπωση
ΔΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ
Γ. Κορδάτου 4
481 00 Πρέβεζα
Image_art

ΔΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ

Dimas Thomas

Υγεία – Ομορφιά | Ιατροί Ακτινολόγοι | Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα

Δήμας Θωμάς

Ιατρός Ακτινολόγος

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Πρέβεζας

Τμήματα:

 

ΔΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ

Ιατρός Ακτινολόγος

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Πρέβεζας

Γ. Κορδάτου 4

481 00  Πρέβεζα

Τηλ. Ιατρείου: 2682025515

Τηλ. Οικίας: 2682023060

Fax. 2682060790

Κιν. 6936677277