Εκτύπωση

ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παροχή Υπηρεσιών | Λογιστικά – Φοροτεχνικά

Γκαρτζονίκας Ευάγγελος

Οικονομολόγος - Λογιστής

Γκαρτζονίκας Ευάγγελος

Οικονομολόγος - Λογιστής

Κ. Παλαμά & Κασσώπης 13

481 00  Πρέβεζα

Τηλ. 2682303033

Κιν. 6948611061