Ξεφυλλίστε τον Πολυοδηγό π.ε. Πρέβεζας στην οθόνη σας!


Ευρωπαϊκή Ένωση: Οι Συνθήκες της ΕΕ

 

Θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κράτος δικαίου.

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ενέργειες της ΕΕ βασίζονται στις Συνθήκες, τις οποίες όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης ενέκριναν εκούσια και δημοκρατικά. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δύναται να προτείνει νομοθετικές ρυθμίσεις για έναν τομέα πολιτικής που δεν αναφέρεται στις Συνθήκες.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα σύμβολα της ΕΕ

 

Η σημαία της ΕΕ

Η σημαία της ΕΕ δεν είναι μόνο σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ενότητας και της ταυτότητας της Ευρώπης γενικότερα.

Η σημαία της ΕΕ περιέχει 12 κίτρινα αστέρια σε κύκλο με μπλε φόντο. Τα αστέρια συμβολίζουν τα ιδανικά της ενότητας, της αλληλεγγύης και της αρμονίας ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης.

Ο αριθμός των αστεριών δεν έχει καμία σχέση με τον αριθμό των κρατών μελών. Ο κύκλος είναι σύμβολο ενότητας.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

1945 – 1959 | Μια ειρηνική Ευρώπη – η αρχή της συνεργασίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να τεθεί τέλος στους συχνούς και αιματηρούς πολέμους μεταξύ των γειτονικών χωρών που κατέληξαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήδη από το 1950, με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα αρχίζει η ένωση των ευρωπαϊκών χωρών σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο με στόχο τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το χρήμα και η ΕΕ

 

Για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ κάθε κράτος μέλος καταβάλλει ένα ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού του προϊόντος. Τα κονδύλια του προϋπολογισμού διατίθενται για πληθώρα σκοπών, όπως η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις φτωχότερες περιφέρειες και η επισιτιστική ασφάλεια. Το ευρώ είναι το κοινό νόμισμα των περισσοτέρων κρατών μελών της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις της ΕΕ

 

Για τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ ακολουθείται κατά κανόνα η λεγόμενη "διαδικασία συναπόφασης". Αυτό σημαίνει ότι οι προτεινόμενοι νόμοι πρέπει να εγκριθούν τόσο από το άμεσα εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο (που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των 28 χωρών μελών της ΕΕ).

Ευρωπαϊκή Ένωση: Βασικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μοναδική μορφή οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας μεταξύ 27 ευρωπαϊκών χωρών.

Εδώ και μισό αιώνα μάς προσφέρει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία, συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου, δημιούργησε ένα κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και οικοδομεί βήμα βήμα μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά όπου οι πολίτες, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια κυκλοφορούν μεταξύ των κρατών μελών ελεύθερα όπως στο εσωτερικό μίας χώρας.

8.jpg