Ξεφυλλίστε τον Πολυοδηγό π.ε. Πρέβεζας στην οθόνη σας!


Ευρωπαϊκή Ένωση: Βασικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μοναδική μορφή οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας μεταξύ 27 ευρωπαϊκών χωρών.

Εδώ και μισό αιώνα μάς προσφέρει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία, συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου, δημιούργησε ένα κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και οικοδομεί βήμα βήμα μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά όπου οι πολίτες, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια κυκλοφορούν μεταξύ των κρατών μελών ελεύθερα όπως στο εσωτερικό μίας χώρας.

Η ΕΕ δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πρώτο στάδιο ήταν η σφυρηλάτηση μιας οικονομικής συνεργασίας: χώρες που αναπτύσσουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους εξαρτώνται οικονομικά η μία από την άλλη και, ως εκ τούτου, αποφεύγουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις.

Στη συνέχεια, η Ένωση μετασχηματίστηκε σε μια τεράστια ενιαία αγορά με κοινό νόμισμά της το ευρώ. Αυτό που ξεκίνησε ως μια αποκλειστικά οικονομική ένωση μετεξελίχθηκε σε έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς, από την αναπτυξιακή βοήθεια έως την περιβαλλοντική πολιτική.

Η ΕΕ προάγει ενεργά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και έχει θέσει τους πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στον κόσμο. Χάρη στην κατάργηση των συνοριακών ελέγχων μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι πολίτες μπορούν πλέον να ταξιδεύουν ελεύθερα στις περισσότερες χώρες της Ένωσης. Είναι επίσης ευκολότερη η διαμονή και η εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση

3.jpg