Ξεφυλλίστε τον Πολυοδηγό π.ε. Πρέβεζας στην οθόνη σας!


Πρέβεζα | Χρήσιμα Τηλέφωνα | Υγεία 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΕΚΑΒ

166
Τηλεφωνικό Κέντρο 2682361200
Fax 2682024837

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 
Διοικητής 2682361331
  2682389808
Γραμματεία Διοικητή 2682361333
Γραμματεία Διοικητή (Fax) 2682361332
Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας 2682361340
Γραφείο Αντιπρόεδρου 2682361334-5
Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρ. 2682361346
Τομεάρχες Νοσηλ. Υπηρ. 2682361344
  2682361345
  2682361347
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 2682361338
Επιστημονικό Συμβ. - Βιβλιοθήκη 2682361336

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 
Προϊστάμενος Οικον. Υπηρεσιών 2682361320
Υποδ/ντης Διοικητικής Υπηρεσίας 2682361300
Γραφείο Προσωπικού 2682361301-2
Γραμματεία 2682361304-5-6
Λογιστήριο 2682361326-7
Μισθοδοσία 2682361323-4
Γραφείο Προμηθειών 2682361308-9-10-11
Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη 2682361202
Γραφείο Κίνησης Ασθενών 2682361258
  2682361278
  2682361350
Ραντεβού 2682361230

ΤΜΗΜΑ

 
Γραμ. Εξωτερικών Ιατρείων 2682361230
  2682361384
Τεχνική Υπηρεσία 2682361315-6
Τεχνικοί (Μηχανοστάσιο) 2682361260
Τεχνικοί (Υδραυλικοί) 2682361261
Τεχνικοί (Ηλεκτρολόγοι) 2682361262
Τεχνικοί (Ψυκτικός) 2682361264
Πληροφορική 2682361312
Βιοιατρικη Τεχνολογία 2682361314
Εργαστήριο Βιοιατρικης Τεχν. 2682361210
Φαρμακείο 2682361275,38
Διαιτολόγος 2682361212
Κοινωνικός Λειτουργός 2682361234

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝ. ΝΕΦΡΟΥ

 
Διευθυντής 2682361259
Γραφείο Ιατρών 2682361221
Εξεταστήριο 2682361293
Προϊσταμένη 2682361292
Γραφείο Αδελφών 2682361231

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

 
Γραφείο Ιατρών 2682361256
Γραφείο Αναισθησιολόγων 2682361228
Γραφείο Προϊσταμένης 2682361213

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

 
Διευθυντής 2682361211
Γραφείο Ιατρών 2682361244
  2682361270
  2682361272
Προϊσταμένη 2682361217
Αίθουσα Νοσηλείας 2682361271
Αναμονή Επισκεπτών 2682361281

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

 
Γραφείο Ιατρών 2682361215

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

 
Διευθυντής 2682361267
Γραφεία Ιατρών 2682361274
Προϊσταμένη 2682361218
Δωμάτιο Εφημερίας Χειρουργών 2682361373
Αναμονή Επισκεπτών 2682361283

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

 
Διευθυντής 2682361290
Γραφείο Ιατρών 2682361269,277

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

 
Γραφείο Ιατρών 2682361216
Αίθουσα Τοκετών 2682361282

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

 
Γραφείο Ιατρών 2682361225

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

 
Διευθυντής 2682361227
Γραφείο Ιατρών 2682361224
Εργαστήριο 2682361248
Γραφείο Προϊσταμένης 2682361219,29
Αίθουσα Νοσηλείας 2682361227

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 
Προϊσταμένη Ε.Ι. 2682361370
Στάση Αδελφής 2682361243
  2682327596
Τεπ Παθολογικού 2682361374
Τεπ Χειρουργικού 2682361376
Χειρουργικό 2682361377
Νεφρολογικό 2682361237
Παθολογικό - Διαβητολογικό 2682361383
Ορθοπεδικό 2682361382
Μαιευτικό - Γυναικολογικό 2682361369
Ουρολογικό 2682361368
Γαστρεντερολογικό 2682361367
Οφθαλμολογικό 2682361365
Νευρολογικό 2682361364
Πνευμονολογικό 2682361362
Δερματολογικό 2682361363
Καρδιολογικό 2682361360
Ω.Ρ.Λ. (Εργαστήριο) 2682361361
Ω.Ρ.Λ.(Εξωτερικό Ιατρείο) 2682361379
Παιδιατρικό 2682361366
Οδοντιατρικό 2682361249
Ψυχιατρικό 2682361379

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 
Παθολογοανατομικό (Δ/ντρια) 2682361285
Παθολογοανατομικό (Εργαστήριο) 2682361280
Μικροβιολογικό-Βιοχημικό 2682361245
Μικροβιολογικό-Βιοχημικό (Δ/ντης) 2682361246
Εργαστήριο Αναφοράς AIDS 2682361284
Εμβόλια 2682361371
Αιμοδοσία (Δ/ντης) 2682361242
Αιμοδοσία 2682361372
Αιμοληψία 2682361372
Ακτινολογικό Εργαστήριο 2682361247
Εργαστήριο Υπερήχου 2682361226
Αξονικός 2682361380-381
Κ.Ψ.Α.Ψυχαργως ‘’Εστία’’ 2682060251
Προστατευόμενο Διαμέρισμα Α’ 2682029951
Προστατευόμενο Διαμέρισμα Β’ 2682026561
   

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

 
Τηλεφωνικό Κέντρο 2683360200
Γραμματεία 2683360223
Προϊσταμένη 2683360222
Fax 2683360219

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

 
Τηλεφωνικό Κέντρο 2684360100
Fax 2684036016

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΓΑΣ

 
Τηλεφωνικό Κέντρο 2684360000
Fax 2684032814

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

 
Τηλεφωνικό Κέντρο 2683360100
Fax 2683360115
   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 
Αγιάς 2684035467
Άσσου 2683061344
Βρυσούλας 2682091285
Γοργόμυλου 2683081410
Καναλίου 2682051724
Κερασώνας 2683051215
Λούρου 2682031202
Μουζακείων 2684022201
Μυρσίνης 2682054000
Παπαδάτων 2683061474
Σινώπης 2682051601
Σταυροχωρίου 2684051301
   

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
Διευθυντής 2682047108

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 
Προϊστάμενος 2682047111
Ταμειακή 2682047107
Οικοδομές 2682047102,105,123
Γραμματεία 2682047117-18
Fax 2682028359
Πρωτόκολλο 2682047118

ΠΑΡΟΧΕΣ

 
Προϊστάμενος 2682047126
Υπάλληλοι 2682047121-22

ΜΗΤΡΩΟ

2682047119

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

2682047130-1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

 
Προϊστάμενος 2682047134-5
Ταμείο 2682047132-3

ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.ΠΑ.)

2682047113
   

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 
Τηλέφωνο 2682025595
   

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΔΥ)

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
Διευθυντής 2682047166
Γραμματεία Διοικητικού 2682047169
Fax 2682021615
Ελεγκτής 2682047172
Γραφείο Προϊσταμένης 2682047141-2
Σταθμός Προστασίας 2682047139
Μάνας & Παιδιού 2682047143
Ορθοπεδικό 2682047171
Καρδιολογικό 2682047155
Παιδιατρικό 2682047159
Οφθαλμολογικό 2682047163
   

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)

 
ΕΟΠΥΥ Πρέβεζας 2682047166
Fax 2682021615
Φαρμακευτικό 2682047153
Fax 2682047164
   

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)

 
Προϊσταμένη 2682061065
Έσοδα 2682089530
Συντάξεις 2682024050
Ασφάλιση - Περίθαλψη 2682022659
Fax 2682027991
   

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)

 
Τηλ. 2682026120
Fax 2682026014

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Α.Ξ.Υ.)

 
Τηλ. & Fax 2682026442
   

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΟΠΑΔ -Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)

 
Τηλέφωνο 2682089683
Τηλ. & Fax 2682025015

 

 

7.jpg