Πρέβεζα | Χρήσιμα Τηλέφωνα | Υγεία 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

   

ΕΚΑΒ

166

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2682361200

FAX

2682024837

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

2682361331

 

2682389808

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

2682361333

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ (FAX)

2682361332

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2682361340

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

2682361334-5

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡ.

2682361346

ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛ. ΥΠΗΡ.

2682361344

 

2682361345

 

2682361347

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2682361338

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒ. - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

2682361336

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2682361320

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2682361300

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2682361301-2

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2682361304-6

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

2682361326-7

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

2682361323-4

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2682361308-11

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ

2682361202

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

2682361258

 

2682361278

 

2682361350

ΡΑΝΤΒΟΥ

2682361230

ΤΜΗΜΑ

 

ΓΡΑΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

2682361230

 

2682361315-6

ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ)

2682361260

ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ)

2682361261

ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ)

2682361262

ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΨΥΚΤΙΚΟΣ)

2682361264

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2682361312

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

2682361314

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝ.

2682361210

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

2682361275, 38

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

2682361212

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

2682361234

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝ. ΝΕΦΡΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2682361259

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ

2682361221

ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ

2682361293

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

2682361292

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΛΦΩΝ

2682361231

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ

2682361256

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

2682361228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

2682361213

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2682361211

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ

2682361244

 

2682361270, 72

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

2682361217

ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

2682361271

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

2682361281

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ

2682361215

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2682361267

ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

2682361274

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

2682361218

ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ

2682361373

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

2682361283

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2682361290

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ

2682361269, 277

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ

2682361216

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ

2682361282

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ

2682361225

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2682361227

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ

2682361224

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2682361248

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

2682361219, 29

ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

2682361227

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ε.Ι.

2682361370

ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ

2682361243

 

2682327596

ΤΕΠ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ

2682361374

ΤΕΠ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ

2682361376

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

2682361377

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

2682361237

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ

2682361383

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

2682361382

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

2682361369

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

2682361368

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ

2682361367

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

2682361365

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

2682361364

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

2682361362

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

2682361363

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

2682361360

Ω.Ρ.Λ.(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)

2682361379

Ω.Ρ.Λ. (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

2682361361

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

2682361366

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

2682361249

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ

2682361379

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ)

2682361285

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

2682361280

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

2682361245

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

 

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

2682361246

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ AIDS

2682361284

ΕΜΒΟΛΙΑ

2682361371

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

2682361242

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

2682361222, 36

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

2682361372

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2682361247

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥ

2682361226

ΑΞΟΝΙΚΟΣ

2682361380, 81

Κ.Ψ.Α.ΨΥΧΑΡΓΩΣ ''ΕΣΤΙΑ''

2682060251

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α'

2682029951

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΒ'

2682026561

   

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2683360200

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2683360223

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

2683360222

FAX

2683360219

ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2684360200

FAX

2684036016

ΠΑΡΓΑΣ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2684360000

FAX

2684032814

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2683360100

FAX

2683360115

   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΑΓΙΑΣ

2684035467

ΑΣΣΟΥ

2683061344

ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ

2682091285

ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ

2683081410

ΚΑΝΑΛΙΟΥ

2682051724

ΚΕΡΑΣΩΝΑ

2682031202

ΜΟΥΖΑΚΕΙΚΩΝ

2684022201

ΜΥΡΣΙΝΗΣ

2682054000

ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ

2683061474

ΣΙΝΩΠΗΣ

2682051601

ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

2684051301

   

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2682047108

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2682047111

ΤΑΜΕΙΑΚΗ

2682047107

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

2682047102, 05, 23

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2682047117, 8

FAX

2682028359

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

2682047118

ΠΑΡΟΧΕΣ

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2682047126

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

2682047121, 2

ΜΗΤΡΩΟ

2682047119

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

2682047130, 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2682047134, 5

ΤΑΜΕΙΟ

2682047132, 3

ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

 2682047113
   

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2682025595

   

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΔΥ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2682047166

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2682047169

FAX

2682021615

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

2682047172

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ

2682047141, 2

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΜΑΝΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ

2682047139, 43

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

2682047171

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

2682047155

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

2682047159

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

2682047163

   

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)

ΕΟΠΥΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2682047166

FAX

2682021615

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

2682047153

FAX

2682047164

   

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

2682061065

ΕΣΟΔΑ

2682089530

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

2682024050

ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

2682022659

FAX

2682027991

   

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2682026120

FAX

 
   

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Α.Ξ.Υ.)

ΤΗΛ. & FAX

2682026442

   

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΟΠΑΔ - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2682089683

ΤΗΛ. & FAX

2682025015

4.jpg