Ξεφυλλίστε τον Πολυοδηγό π.ε. Πρέβεζας στην οθόνη σας!


Πρέβεζα | Χρήσιμα Τηλέφωνα | Οικονομικές Υπηρεσίες

 

Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2682362300

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

2682362321

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

2682029895

FAX

2682362365

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2682362345

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

2682362355

ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

2682362348

 

2682362366

 

2682362324

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

2682362341

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

2682362327

 

2682362326

 

2682362325

ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

2682362329

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

2682362338

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

2682362338

ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2682362344

 

2682362346

ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ.

2682362349

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

2682362339

ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Α.

2682362353

 

2682362350

ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ

2682362337

ΤΑΜΕΙΟ (ΕΣΟΔΑ)

2682362330

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

2682022610

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

2682362364

 

2682362352

   

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2682362500

FAX

2682362529

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

2682362536

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2682362528

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2682362504

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

2682362520

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

2682362505

ΤΑΜΕΙΟ

2682362506

   

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

2682362521

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΚ

2682362526

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΕΛΕΙΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ

2682362527

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΛΩΤΙΚΩΝ-ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

2682362522

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

268236250

   

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2683034001

ΤΑΜΕΙΟ

2683034003

FAX

2683034004

ΚΑΝΑΛΑΚΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2684029261

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ

2684029262

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2684029263

ΠΑΡΓΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2684033531

ΠΡΟΙΣΤΑΝΕΝΟΣ

2684033532

FAX

2684033535

ΠΡΕΒΕΖΑ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2682046101

ΥΠΟΔ. ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

2682046105

ΥΠΟΔ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

2682046106

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

2682046109

ΤΑΜΕΙΟ

2682046123

FAX

2682046110

 

2682046120

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2683024871

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

2683024872

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

2683024873

   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2682089918

 

2682089922

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2682089919

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

2682089913

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

2682089917

ΤΑΜΕΙΟ

2682089912

   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ

2683031545

FAX

2683032365

ΚΑΝΑΛΑΚΙ

2684029366

 

2684022169

FAX

2684029005

ΠΑΡΓΑ

(Δεν χορηγήθηκαν)

ΠΡΕΒΕΖΑ

 

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

2682022203

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2683022216

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

2683023796

FAX

268322512

   

ALPHA BANK

 

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2682027394

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2682027396

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2682027525

ΥΠΕΥΘ. ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

2682022381

 

2682027652

   

ALPHA BANK(ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ

2682089930

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2682089931

 

2682089932

 

2682089933

 

2682089934

 

2682089935

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ

2683024840

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2683024841

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

2683024842

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

2683042843

   

EUROBANK

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ

2682061211-14

FAX

2682061215

   

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑ

2682060285

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2682021037

FAX

2682061518

8.jpg